Geen hypnotherapie?

Soms krijg je van mij niet datgene waarvoor je was gekomen

Misschien kom je op een dag bij me omdat je wordt gehinderd door een “vage” angst. Je wilt graag hypnotherapie. Maar gaandeweg het gesprek kan het zijn dat mij het gevoel bekruipt dat ik dat niet moet doen.

Onterechte angst is een angst die in het verleden ontstond toen er een bedreigende situatie was. Op het moment van die bedreiging was je misschien hulpeloos, óf misschien vocht je als een leeuw. Maar de schrik zit je hoe dan ook nog altijd in de benen en dat is akelig, die angst heeft geen functie meer en zit je alleen maar in de weg. De angst kan je verlammen, je het plezier in je leven ontnemen en je hinderen in je ontwikkeling. Soms voel je, op het moment dat er gevaar dreigt geen angst, maar handel je zoals er gehandeld moet worden. De angst laat zich pas later voelen, bijvoorbeeld wanneer je eraan toe bent om een nieuw leven op te bouwen en je je extra kwetsbaar voelt. Al die tijd was je angst achter een muurtje verstopt en nu zit je met de gebakken peren en schrik je al van de bel of de brievenbus. Zo’n onterechte, niet meer functionele, angst kan ik helpen wegnemen door middel van hypnotherapie.

 

De bron van je angst

Maar als de bron van je angst nog altijd aanwezig is, ook al is dat heel ver weg en ook al is het misschien niet meer dan een economisch lijntje, dan moet toch echt eerst dat lijntje weg. Als er maar een greintje grond is voor de angst, ook nu nog, dan dient die grond te worden aangepakt, de realiteit moet worden uitgespit en de bron van de zorg moet worden geëlimineerd. De bezorgdheid moet serieus worden genomen. Dan zijn er misschien wel mensen om je heen, die roepen dat jij je “veel te druk loopt te maken”, maar best kans dat deze mensen geen gelijk hebben. Als ik merk dat er wel degelijk een reden is voor je angst of bezorgdheid, adviseer ik je om die situatie aan te pakken, zoals je elke situatie aan zou pakken die jou in je leven belemmert. Dan heeft de angst namelijk wél een functie: die zorgt namelijk dat jij voor jezelf gaat opkomen. Zelfs al moet je daarvoor de advocaat en de rechter aan het werk te zetten.

 

Op zoek naar de oorzaak

Ook krijg je van mij het advies om op elk moment van schrik de angst in de ogen te kijken en te onderzoeken wat er is of niet is, “in de angst te gaan zitten” en op zoek te gaan naar de oorzaak van je schrik. Alleen dan kun je er achter komen of sommige schrikmomenten ongegrond zijn, of niet. Dát zal je angst wegnemen. Niet ik.

Pas als je je straatje hebt schoongeveegd, kijken we nog eens naar je angst (als je er tenminste nog last van hebt) en stellen we samen vast of die onterecht is. Dan is het tijd om die aan te pakken met hypnotherapie. Bedenk dat de ene mens natuurlijk de andere niet is en zo is ook de ene angst de andere niet.

 

Hilde Huisman

Tolk

Toen ik tolkte voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst – dit heb ik gedurende een jaar gedaan – had ik het gevoel dat ik op de verkeerde stoel zat. De vluchtelingen voor wie ik werd ingezet, hadden in de meeste gevallen zwaar traumatische ervaringen achter zich. Het ligt in mijn aard om mensen te helpen als ze het moeilijk hebben, met wat dan ook. Als tolk mocht en kon ik dat niet doen. Uit de aard van mijn functie mocht ik alleen hun ellende hervertellen en de woorden van de ambtenaar aan hen duidelijk maken. Na dat jaar besloot ik de diploma’s te halen voor counselling, coaching, hypnotherapie en regressie. Dat was in 2009.

Therapeut

In 2011 leerde ik magnetiseren. Niet alleen was daar vraag naar, maar ook fascineerde het fenomeen magnetiseren mij. Als Reiki Master had ik het volste vertrouwen dat ik dat in me had. Ik heb al sinds 2000, naast mijn vertaalbureau, een praktijk als Reiki master, en de nieuwe vaardigheden konden hierin uitstekend worden ingepast. In 2013 behaalde ik het hbo-diploma klinische psychologie. Deze kennis komt geweldig van pas in mijn praktijk als therapeut.

Schrijfster

Vanuit mijn ervaringen als therapeut heb ik onder mijn schrijversnaam Hilde Thijs een aantal boeken geschreven (Reiki 1*2*3, Fitness voor de Geest, De Boeddha Methode, zelfhulp- en oefenboeken en Leergeld, een roman). Deze boeken ondersteunen mijn werk en verduidelijken mijn aanpak en overtuigingen.

Hilde Huisman
Coach

Meer weten?

Als je meer wilt weten over door mij gepubliceerde boeken, ga je naar welkom.

Of stuur me je vraag of bericht meteen:

Klinische psychologie… Waarom?

Klinische psychologie

Therapeut – Reiki, magnetiseren, counselling en hypnotherapie en psychologie

Sinds 2000 werk ik als counselor. In die tijd was dat in de vorm van Reikibehandelingen-met-gesprek. Door de jaren heen deed ik cursussen voor counselling en coaching. Ik merkte dat mijn cliënten dat “met-gesprek” waardeerden en er echt behoefte aan hadden. Daar zaten ook mensen tussen die niet genoeg bleken te hebben aan deze combinatie, die zaten met een lastigere geestelijke problematiek. De aandacht en aanpak die daarvoor nodig was, kon ik onvoldoende geven in de gesprekstherapie, daarom leerde ik hypnotherapie. Dat bleek een hele mooie beslissing te zijn. Ik kon voortaan mensen helpen met onbegrepen klachten en vaak oorzaken van die klachten achterhalen als die in de vroege kindertijd lagen.

Therepeut – Magnetiseur

Daarna leerde ik magnetiseren. Ik merkte dat ik daarmee nog meer kon verlichten aan allerlei lichamelijke en geestelijke problemen van mensen, dan door het geven van Reiki-energie mogelijk was. Bij magnetiseren werk je heel anders met de energie. Je maakt schoon en zet de juiste energie in de chakra’s en de zeven auralagen. Prachtig werk is dat.

Waarom?

Dus je zou zeggen, aan mogelijkheden om te helpen geen gebrek. En toch stuitte ik regelmatig op problemen bij cliënten bij wie ik, ondanks dat alles, niet kon ontdekken waardoor hij of zij hier nou eigenlijk mee rondliep. Dat frustreerde me. Dat ‘waardoor’ is in sommige therapievormen een vraag die niet gesteld wordt. Vaak wordt alleen de gedraging aangepakt en dat kan werken als het om gedragsafwijkingen gaat die niet zijn veroorzaakt door een diepliggende pijn of trauma. Het bleef me dwarszitten als ik merkte dat problemen tóch terug bleven komen en als cliënt aangaf dat hij of zij juist graag wilde weten wat nou toch de oorzaak zou kunnen zijn van deze klacht. Dáárom wilde ik deze opleiding doen: klinische psychologie. Om ook die vraag te kunnen beantwoorden en gemakkelijk de signalen van bepaalde stoornissen te leren herkennen. Onder het motto: als je weet waar je probleem vandaan komt, ben je al halverwege de oplossing.

Therapeut – psycholoog

De klinische psychologie is de psychologische studie van problematisch menselijk gedrag. Dat kan gaan om overaangepast gedrag, overmatige agressie, smetvrees, abnormale depressie, pathologische rouw (wanneer is de rouw normaal en zal het vanzelf vervlakken, wanneer wordt het te langdurig en is niet meer gezond te noemen), obsessie, fobie, irrationele angst, hyperventilatie, neurotische gedragsstijlen. Ik leerde over drang, netheids- en precisiedwang, psychose, waanvorming tot en met schizofrenie. Ook verslavingen, sektenproblematiek, faalangst, seksuele stoornissen, anorexia nervosa komen aan de orde. En nog veel meer. Ik leerde hoe deze klachten kunnen ontstaan, waar de bron in veel gevallen ligt, of waarom sommige problemen zich niet vanzelf oplossen en in hoeverre erfelijkheid een rol kan spelen. En het mooiste: hoe al deze problematiek het beste kan worden benaderd. Niet onbelangrijk: ik leerde ook hoe al die stoornissen worden genoemd in de psychologie, zodat ik bijvoorbeeld in contacten met andere hulpverleners de juiste aanduiding zal hanteren bij het bespreken ervan. Dat vond ik niet gemakkelijk, het leek wel of ik een heel nieuwe taal moest leren! Wist je bijvoorbeeld dat er een levensgroot verschil bestaat tussen motivatieverlies en gerichtheidsverlies? Nee hè. Nou, ik wist het ook niet. Nu wel.

Klinische psychologie
Diploma Klinische psychologie op HBO-niveau

Stoppen met roken

Eerst magnetiseren, dan hypnotherapie, waarom?

De vrouw die vanmorgen in de praktijk kwam, wilde eigenlijk graag meteen beginnen met hypnotherapie, om van het roken af te komen. Er is echter zoveel meer aan de hand in haar leven, dat er voor deze therapievorm een grondige voorbereiding nodig is. Ik heb tijd nodig om goed na te denken over de juiste aanpak. Ook wil ik een therapie opstellen die past bij alles wat zij wil aanpakken en die haar daarin ondersteunt. Dat bleek niet alleen over het stoppen met roken te gaan.

Ik heb regelmatig ervaren dat het magnetiseren een stevige basis legt voor de te volgen therapie. De behandeling doet al een boel voorwerk, waardoor de persoon onbewust aan het werk gaat, om een einde te maken aan de rookgewoonte en –behoefte.

Daarom heb ik nu een intake gedaan voor magnetiseren. Bij de intake worden haar lichamelijke en geestelijke klachten in kaart gebracht, zonder dat ik overigens pretendeer dat allemaal voor haar te kunnen oplossen. Wel zorgt de behandeling die zij vervolgens ontving dat zij nieuwe energie opdoet, waarmee haar lichaam én geest gaan werken aan haar doelstellingen.

Tijdens het magnetiseren doe ik bovendien een boel nuttige informatie op, die ik ervaar met mijn werkende handen. Deze informatie heb ik uitgebreid met haar besproken. Ik weet na deze ‘kennismaking’ precies wat ik nodig heb, om een perfecte hypnotherapie op te stellen. Die krijgt zij de volgende week. Het zal niet gemakkelijk zijn, want zij rookt 20 tot 30 sigaretten per dag, maar met de ondersteuning van de behandelingen maakt ze een goede kans om blijvend te stoppen met roken. Net als mijn andere cliënten, die trouwens minder behandelingen nodig hadden dan verwacht.

Bij haar vertrek drukte ik haar op het hart om nog geen eisen aan zichzelf te stellen met betrekking tot het roken, want ze moet vermoedelijk eerst door een dip heen, die meestal maximaal drie dagen duurt na de eerste keer magnetiseren. Na de vierde dag zal ze zich beter en sterker gaan voelen. Zo komt ze volgende week sterker en beter voorbereid voor de hypnotherapie. Dan gaan we in gesprek met haar onderbewuste, om te ontdekken en te gebruiken wat zij kan gebruiken in de strijd tegen het roken.